Постійна комісія з питань бюджету

Крім повноважень, передбачених у Розділі II Положення "Про постіійніі коміісііїї Богодухіівськоїї районноїї ради" , затвердженого рішенням районної ради від 18 грудня 2015 року №23 - VІІ(ІІ сесія VІІ скликання), постійна комісія попередньо розглядає:

 1. Проекти програм і внесення змін та доповнень до діючих програм економічного, соціального та культурного розвитку району та їх фінансове забезпечення;
 2. Проекти цільових програм і внесення змін та доповнень до цільових програм, що діють, та їх фінансове забезпечення;
 3. Проекти районного бюджету та внесення змін та доповнень до діючого бюджету;
 4. Пропозиції щодо розподілу субвенцій з Державного бюджету;
 5. Питання контролю за виконанням бюджету та рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних висновків та рекомендацій;
 6. Звіти про виконання районного бюджету та прийнятих програм;
 7. Інші питання, які відносяться до компетенції комісії.
 8. Готує та надає висновки щодо реальності бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів;
 9. Активно співпрацює з органами, що здійснюють контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, виділених з районного бюджету та переданих як субвенція з Державного бюджету, готує висновки і пропозиції, а за необхідності - виносить на розгляд районної ради;
 10. Розглядає звернення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій та громадян з питань, які віднесені до компетенції комісії;
 11. Взаємодіє з відповідними органами Державної фінансової інспекції (Державної аудиторської служби), Державної казначейської служби, Державної фіскальної служби, Фінансовим управлінням Богодухівської районної державної адміністрації, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та бере участь у засіданні колегій цих управлінь, установ та органів держаної влади (за згодою);
 12. Заслуховує звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації - розпорядників коштів районного бюджету, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, інших розпорядників та отримувачів коштів районного бюджету, готує висновки, рекомендації та пропозиції з питань виконання бюджету та програм, а за необхідності - виносить на розгляд районної ради;
 13. Ініціює проведення у встановленому законодавством порядку перевірок цільового використання виділених коштів за статтями бюджетного розпису;