ОГОЛОШЕННЯ

04.10.2022

Відповідно до подання Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області, на підставі статей 63, 64, 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Богодухівською районною радою Харківської області формується список присяжних Богодухівського районного суду Харківської області.

Якщо Ви досягли тридцятирічного віку, постійно проживаєте на території Богодухівської територіальної громади на яку поширюється юрисдикція Богодухівського районного суду та виявили бажання бути присяжним, пропонуємо подавати документи за адресою: площа Свято-Духівська, 2 місто Богодухів, Харківська область, І поверх, 10 кабінет.

Контактна особа: Бабенко Оксана Борисівна, телефон 05758-3-40-19, електронна адреса: bog_rr@ukr.net

Термін прийому заяв – до 20 жовтня 2022 року

Довідкова інформація:

Хто відповідно до законодавства може бути присяжним:

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним можу бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним:

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

- мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;

- мають не зняту чи непогашену судимість;

- є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

- на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- досягли шістдесяти п'яти років;

- не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.

Присяжні є суб'єктами декларування

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов'язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.