Постійна комісія з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування

Крім повноважень, передбачених у Розділі II Положення "Про постіійніі коміісііїї Богодухіівськоїї районноїї ради" , затвердженого рішенням районної ради від 18 грудня 2015 року №23 - VІІ(ІІ сесія VІІ скликання), постійна комісія попередньо розглядає:

 1. Питання щодо розвитку місцевого самоврядування, робота в рамках Програми розвитку місцевого самоврядування в Богодухівському районі на відповідні роки та інших програм відповідно до профілю комісії;
 2. Питання щодо організації проведення референдумів та виборів;
 3. Звернення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій та громадян з питань, які віднесені до компетенції комісії;
 4. Питання, пов’язані з підготовкою, внесенням змін та доповнень до Регламенту районної ради;
 5. Питання щодо структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;
 6. Розгляд звітів про роботу тимчасових контрольних комісій;
 7. Питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради;
 8. Питання щодо підготовки Положення про постійні комісії районної ради, внесення до нього змін та доповнень;
 9. Питання щодо персонального складу постійних комісій;
 10. Звернення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій та громадян з питань, які віднесені до компетенції комісії;
 11. Питання контролю за виконанням рішень районної ради та за виконанням районних програм, затверджених рішеннями районної ради.
 12. Вивчає і готує до розгляду районної ради питання, розробляє за дорученням ради, а також за власною ініціативою, проекти рішень районної ради, готує висновки щодо проектів рішень, внесених на розгляд ради, ініціює виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 13. Розробляє проекти районних цільових програм, бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;
 14. Розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань;
 15. Здійснює підготовку до заслуховування в установленому законом порядку інформації керівника районної прокуратури та керівника територіального управління Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 16. Здійснює моніторинг стану дотримання законності та громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією на території Богодухівського району;
 17. Готує висновки щодо громадської думки стосовно діяльності правоохоронних органів у Богодухівському районі;
 18. Готує доповіді (інформацію) про стан профілактики і боротьби зі злочинністю та корупцією, зміцнення громадського порядку, дотримання законності у Богодухівському районі, напрямки та заходи з удосконалення роботи у цій сфері, за необхідності; - розглядає звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з особистих питань, які в компетенції комісії;
 19. Аналізує звернення громадян, вивчає громадську думку, готує висновки за результатами аналізу та вивчання, інформує раду про відповідні результати;
 20. Вживає заходів щодо забезпечення оперативного вирішення питань за зверненнями громадян;
 21. Інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність та стан дотримання законності, забезпечення громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
 22. Здійснює діяльність за іншими напрямками;
 23. Розглядає питання реалізації державної регуляторної політики відповідно до розділу VI Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме:
  • готує та надає висновки щодо відповідності проектів регуляторних актів вимогам законодавства на підставі аналізу регуляторного впливу і експертного висновку;
  • у разі внесення на розгляд проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, повертає його розробникові на доопрацювання;
  • вивчає зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, надані фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями;
  • може виносити рекомендації про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта в порядку, встановленому законодавством; приймає висновки про оприлюднення проектів регуляторних актів, що не оприлюднювалися, а у випадках, передбачених законодавством, повторно оприлюднює проекти регуляторних актів, що оприлюднювалися до винесення їх на розгляд районної ради;
 24. За дорученням голови ради готує експертні висновки щодо відповідності чинному законодавству програм, винесених на розгляд ради;
 25. Попередньо розглядає питання щодо прийняття районною радою рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
 26. За дорученням голови ради надає правові консультації та роз’яснення законодавства в засобах масової інформації;
 27. Готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради, надає рекомендації щодо опублікування цього звіту у газеті "Маяк» - розглядає інші питання, що виносяться на розгляд ради;
 28. Вносить пропозиції щодо поліпшення правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування;
 29. Попередньо у встановленому Регламентом ради порядку розглядає електронні петиції, які надходять до районної ради відповідно до ст.23-1 Закону України "Про звернення громадян";
 30. Надає правові висновки з інших питань.
 31. Щодо взаємодії з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області та Всеукраїнською Асоціацією місцевих та регіональних влад;
 32. Щодо підтримки всеукраїнських та міжнародних проектів, спрямованих на розвиток територіальних громад;
 33. Щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування;
 34. Щодо проведення добровільного об’єднання територіальних громад Богодухівського району та сприяє реалізації Перспективного плану формування територій громад Богодухівського району;
 35. Щодо нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України, нагородами та почесними відзнаками Богодухівської районної ради;
 36. Щодо присвоєння звання "Почесний громадянин Богодухівського району";
 37. Щодо районного конкурсу "Кращий працівник місцевого самоврядування";
 38. Щодо організаційного забезпечення діяльності ради та депутатів;
 39. Щодо плану роботи ради;
 40. Щодо додержання депутатської дисципліни та етики;
 41. Щодо інших питань, які виносяться на розгляд ради.

Форостенко Людмила Миколаївна

Член комісії
Прийшов до ради за списками наступної партії: 
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

Тризна Сергій Дмитрович

Член комісії
Прийшов до ради за списками наступної партії: 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»

Нікітін Олександр Миколайович

Член комісії
Прийшов до ради за списками наступної партії: 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»

Краля Тетяна Василівна

Член комісії
Прийшов до ради за списками наступної партії: 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»

Деркач Валерій Петрович

Член комісії
Прийшов до ради за списками наступної партії: 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»