ЯК ПІДТВЕРДИТИ СТАЖ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ АБО ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НІЙ

03.07.2024

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі довідок, виписок із наказів, особових рахунків і відомостей на видачу заробітної плати, посвідчень, характеристик, письмових трудових договорів і угод з відмітками про їх виконання та інших документів, які містять відомості про періоди роботи, інших документів, виданих за місцем служби, навчання, а також архівними установами.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

У разі коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи зараховується у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики.

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального стажу роботи приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

У довідці повинно бути вказано періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка, в тому числі виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ?

Документи для  підтвердження трудової діяльності подаються до територіального відділу Пенсійного фонду України.

Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою (у разі наявності).

Якщо ім’я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує стаж роботи, не збігаються з ім’ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом громадянина України або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлено лише у судовому порядку.

У разі якщо Ви маєте додаткові питання чи ваші права порушують, - звертайтесь до системи Безоплатної правничої допомоги за Єдиним телефонним номером системи безоплатної правничої допомоги  0-800-213-103 (безкоштовно).